ჩვენს შესახებ

++პრო ბონო პორტალი შექმნილია თვითდამცველი++ პირებისათვის, ანუ იმ პირებისათვის, ვისაც ამ ეტაპზე არ გააჩნია ადვოკატის აყვანის ფინანსური რესურსი და ამიტომ ეძებს უფასო იურიდიული დახმარების მომწოდებელ ორგანიზაციებს.

პრო ბონო პორტალი აერთიანებს უფასო იურიდიული დახმარების ქსელში შემავალ ორგანიზაციებს. თითოეული ამ ორგანიზაციის იურიდიული მომსახურება სრულიად უფასოა.

გთხოვთ, გამოიყენოთ რაც შეიძლება დეტალური ძიება, რათა თქვენი შემთხვევისთვის ყველაზე სათანადო ორგანიზაციას მიაკვლიოთ.

წინამდებარე ვებსაიტი შექმნილია საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიული ასოციაციის მიერ ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიული ასოციაცია და მისი შინაარსის ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.