სიახლეები

07/03/2018

საია აქტიურად მუშაობს საქართველოში ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით. 2017 წელს, საიამ უფასო სამართლებრივი კონსულტაცია გაუწია 16085 ქალს, ხოლო 1973-ს კი, სხვადასხვა სამართლებრივ საკითხზე მოუმზადა დოკუმენტი.

შეცდომა