პორტალი

უფასო იურიდიული დახმარების პორტალი შექმნილია იმ პირებისათვის, ვისაც ამ ეტაპზე არ გააჩნია ადვოკატის აყვანის ფინანსური რესურსი და ამიტომ ეძებს უფასო იურიდიული დახმარების მომწოდებელ ორგანიზაციებს.
გთხოვთ, გამოიყენოთ რაც შეიძლება დეტალური ძიება, რათა თქვენი შემთხვევისთვის ყველაზე სათანადო ორგანიზაციას მიაკვლიოთ.