ორგანიზაციის გვერდი / ადამიანის უფლებების განვითარების ფონდი

ადამიანის უფლებების განვითარების ფონდი

შეაფასეთ ორგანიზაცია
აღწერა:

ა(ა)იპ „ადამიანის უფლებების განვითარების ფონდი“ დაფუძნდა 2016 წლის 4 აპრილს. ორგანიზაციის ძირითადი ამოცანაა ადამიანის უფლებების სფეროში, განსაკუთრებით კი, ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის პროგრამებისა და პროექტების განხორციელებაა; ასევე ქალთა გაძლიერებისა და გენდერულ თანასწორობის ხელშეწყობა საზოგადოებაში.
ფონდის მისიას წარმოადგენს საგანმანათლებლო, საქველმოქმედო, სამშვიდობო და სხვა, კანონით ნებადართულ აქციებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობა და ორგანიზება საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, სახელმწიფო სტრუქტურებთან და კერძო პირებთან თანამშრომლობით.
ადამიანის უფლებების განვითარების ფონდი ახორციელებს ადამიანის უფლებათა სფეროში, განსაკუთრებით კი, ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის მიმართულებით სხვადასხვა პროგრამას, მათ შორის, ცნობიერების ამაღლების, უნარების განვითარების, უფლებების დაცვის, სოციალური მეწარმეობის ხელშეწყობისა და სხვა კანონით დაშვებულ საქმიანობას.
ფონდის საქმიანობას წარმართავს გამგეობა, რომელსაც ხელმძღვანელობს თავმჯდომარე.
ასევე, ფონდს ჰყავს არჩეული საკონსულტაციო საბჭო, რომელიც ეხმარება და წვლილი შეაქვს ფონდის განვითარებაში და უზრუნველყოფს ორგანიზაციის ძირითადი პრინციპების შესრულებას. ფონდის საკონსულტაციო საბჭო შედგება საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან, რომელიც გამგეობას აძლევს რჩევებს ორგანიზაციულ განვითარებასა და მენეჯმენტზე, სტრატეგიასა და პოლიტიკაზე.

ვებ-გვერდი:

http://hrdf.ge/

FACEBOOK გვერდი:

https://www.facebook.com/ადამიანის-უფლებების-განვითარების-ფონდი-Human-Rights-Development-Fund-183210875474138/

კონსულტაციის ენები:
ინგლისური, ქართული, რუსული 
საქმეთა კატეგორიები:
სამოქალაქო სამართალი,  
ადმინისტრაციული სამართალი,  
სისხლის სამართალი,  
 
 
მომსახურების მიმღები
მომსახურების სახე
ზეპირი იურიდიული კონსულტაცია,  
იურიდიული დოკუმენტის შედგენა,  
წარმომადგენლობა,  
კონსულტაციის სახე
პირადი,  
სატელეფონო,  
ონლაინ,  
წარმომადგენლობის სახე
წარმომადგენლობა სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობაში,  
წარმომადგენლობა სასამართლოში,  
სასამართლოში წარმომადგენლობის სახე
წარმომადგენლობა პირველი ინსტანციის სასამართლოში, წარმომადგენლობა სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოში, წარმომადგენლობა უზენაეს სასამართლოში,  
წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო სასამართლოში,  

ფილიალები

სათაო ოფისი

მისამართი: თბილისი, კანდელაკის ქ. 2, სად. 2, სართ. 2, ბინა 22, ს/ი: 0160
  (+995) 591600117, (+995 32) 2477566
 

საკონტაქტო პირები

სამუშაო განრიგი

დღე სამუშაო საათები შესვენება
ორშ 11:00 - 17:0000:00 - 00:00
სამ 11:00 - 17:0000:00 - 00:00
ოთხ 11:00 - 17:0000:00 - 00:00
ხუთ 11:00 - 17:0000:00 - 00:00
პარ 11:00 - 17:0000:00 - 00:00
შაბ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
კვ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00