ორგანიზაციის გვერდი / სამართლებრივი უზრუნველყოფის ცენტრი

სამართლებრივი უზრუნველყოფის ცენტრი

შეაფასეთ ორგანიზაცია
აღწერა:

სამართლებრივი უზრუნველყოფის ცენტრი არის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი. ცენტრი საქმიანობს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. მისი მიზნებია:
- საზოგადოების სამართალშეგნების დონის ამაღლება და კანონისადმი პატივისცემის დამკვიდრება;
- ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვა.
ცენტრი არ არის ორიენტირებული მოგებაზე და მის მიერ მიღებული შემოსავალი მხოლოდ აღნიშნული მიზნების მიღწევას ემსახურება.
თავისი მიზნების მისაღწევად ჩვენი ორგანიზაცია აწყობს უფასო სასწავლო შეხვედრებს, ტრენინგებს და კონფერენციებს; შესაბამისი Facebook აპლიკაციების საშუალებით უფასოდ ახორციელებს ონლაინ იურიდიულ კონსულტაციას, ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ანაზღაურების გარეშე ამაზადებს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სადამფუძნებლო დოკუმენტაციას.

ვებ-გვერდი:

FACEBOOK გვერდი:

https://www.facebook.com/CenterofLegalServices/

კონსულტაციის ენები:
ქართული 
საქმეთა კატეგორიები:
სამოქალაქო სამართალი, სამეწარმეო სამართალი, სადაზღვევო სამართალი, შრომის სამართალი, გადახდისუუნარობა და გაკოტრება, ადმინისტრაციული სამართალი, კონსტიტუციური სამართალი, საერთაშორისო კერძო სამართალი, საბანკო სამართალი, ფასიანი ქაღალდების სამართალი, სამშენებლო სამართალი, სახელმწიფო შესყიდვების სამართალი,  
მომსახურების მიმღები
შეუზღუდავად, ყველა პირი,  
მომსახურების სახე
იურიდიული დოკუმენტის შედგენა, ზეპირი იურიდიული კონსულტაცია,  
კონსულტაციის სახე
სატელეფონო,  
ონლაინ,  
წარმომადგენლობის სახე
სასამართლოში წარმომადგენლობის სახე

ფილიალები

სათაო ოფისი

მისამართი: თბილისი, შარტავას ქ. 14ა
  555 704 504, 555 704 904
 

საკონტაქტო პირები

სამუშაო განრიგი

დღე სამუშაო საათები შესვენება
ორშ 10:00 - 19:0000:00 - 00:00
სამ 10:00 - 19:0000:00 - 00:00
ოთხ 10:00 - 19:0000:00 - 00:00
ხუთ 10:00 - 19:0000:00 - 00:00
პარ 10:00 - 19:0000:00 - 00:00
შაბ 10:00 - 14:0000:00 - 00:00
კვ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00