ორგანიზაციის გვერდი / ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI)

ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI)

შეაფასეთ ორგანიზაცია
აღწერა:

ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) არის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, უფლებადაცვითი ორგანიზაცია, რომელიც აქტიურად მუშაობს რელიგიის თავისუფლების, ტოლერანტობის კულტურის განვითარების, უმცირესობების უფლებების დაცვისა და ადვოკატირების მიმართულებით.
TDI იკვლევს და აანალიზებს სახელმწიფო პოლიტიკისა და კანონმდებლობას ადამიანის უფლებათა სფეროში, ახორციელებს საგანმანათლებლო და ცნობიერების ასამაღლებელ ღონისძიებებსა და პროექტებს, ხელს უწყობს კულტურათაშორის დიალოგის განვითარებას, სეკულარული სახელმწიფოს იდეის დაცვასა და გავრცელებას.
ორგანიზაციის საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იურიდიული დახმარება და ადვოკატირებაა. TDI იურიდიულ დახმარებას სთავაზობს იმ პირებსა და ორგანიზაციებს, რომლებიც განიცდიან რელიგიური, ეთნიკური ან/და რასობრივი ნიშნით დისკრიმინაციას.
TDI ახორციელებს სტრატეგიულ სამართალწარმოებას როგორც ეროვნული (საკონსტიტუციო და საერთო სასამართლოები), ისე საერთაშორისო (მაგ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო) მექანიზმების გამოყენებით.

ვებ-გვერდი:

http://www.tdi.ge

FACEBOOK გვერდი:

https://www.facebook.com/tdi.ge/

კონსულტაციის ენები:
ქართული 
ინგლისური 
რუსული 
საქმეთა კატეგორიები:
სამოქალაქო სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, სისხლის სამართალი, კონსტიტუციური სამართალი, ადამიანის უფლებათა სამართალი,  
მომსახურების მიმღები
ეთნიკური უმცირესობები, რელიგიური უმცირესობები,   
მომსახურების სახე
ზეპირი იურიდიული კონსულტაცია,  
იურიდიული დოკუმენტის შედგენა,  
წარმომადგენლობა,  
კონსულტაციის სახე
პირადი,  
სატელეფონო,  
ონლაინ,  
წარმომადგენლობის სახე
წარმომადგენლობა მეორე მხარესთან და მესამე პირებთან ურთიერთობაში, წარმომადგენლობა სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობაში, წარმომადგენლობა სასამართლოში, წარმომადგენლობა სამედიაციო განხილვაში,  
სასამართლოში წარმომადგენლობის სახე
წარმომადგენლობა პირველი ინსტანციის სასამართლოში, წარმომადგენლობა სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოში, წარმომადგენლობა უზენაეს სასამართლოში, წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო სასამართლოში, წარმომადგენლობა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში,  

ფილიალები

სათაო ოფისი

მისამართი: თბილისი, ი. გოგებაშვილის 42ბ, ს/ი: 0179
  (+995 32) 2912762
 

საკონტაქტო პირები

სამუშაო განრიგი

დღე სამუშაო საათები შესვენება
ორშ 11:00 - 19:0000:00 - 00:00
სამ 11:00 - 19:0000:00 - 00:00
ოთხ 11:00 - 19:0000:00 - 00:00
ხუთ 11:00 - 19:0000:00 - 00:00
პარ 11:00 - 19:0000:00 - 00:00
შაბ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
კვ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00