ორგანიზაციის გვერდი / სამართლებრივი უზრუნველყოფის ცენტრი

სამართლებრივი უზრუნველყოფის ცენტრი

შეაფასეთ ორგანიზაცია
აღწერა:

სამართლებრივი უზრუნველყოფის ცენტრი არის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი. ცენტრი საქმიანობს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. მისი მიზნებია:

• საზოგადოების სამართალშეგნების დონის ამაღლება და კანონისადმი პატივისცემის დამკვიდრება.
• ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვა;

ცენტრი არ არის ორიენტირებული მოგებაზე და მის მიერ მიღებული შემოსავალი მხოლოდ აღნიშნული მიზნების მიღწევას ემსახურება.

თავისი მიზნების მისაღწევად ჩვენი ორგანიზაცია აწყობს უფასო სასწავლო შეხვედრებს, ტრენინგებს და კონფერენციებს; შესაბამისი Facebook აპლიკაციების საშუალებით უფასოდ ახორციელებს ონლაინ იურიდიულ კონსულტაციას, ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ანაზღაურების გარეშე ამაზადებს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სადამფუძნებლო დოკუმენტაციას, ასევე ახორციელებს საზოგადოებრივად სასარგებლო სხვა საქმიანობებს.

ვებ-გვერდი:

www.facebook.com/CenterofLegalServices/

FACEBOOK გვერდი:

www.facebook.com/CenterofLegalServices/

კონსულტაციის ენები:
ქართული 
საქმეთა კატეგორიები:
სამეწარმეო სამართალი,  
სამოქალაქო სამართალი, სამეწარმეო სამართალი, სადაზღვევო სამართალი, შრომის სამართალი, გაკოტრების სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, კონსტიტუციური სამართალი, საერთაშორისო კერძო სამართალი, გადახდისუუნარობის სამართალი, საბანკო და საფინანსო სამართალი, ფასიანი ქაღალდების სამართალი, სამშენებლო სამართალი, სახელმწიფო შესყიდვების სამართალი, სტრატეგიული სამართალწარმოება,   
კონსულტაციის მიმღებები
შეუზღუდავად, ყველა პირი,  
მომსახურების სახე
იურიდიული დოკუმენტის შედგენა, ზეპირი იურიდიული კონსულტაცია,  
კონსულტაციის სახე
სატელეფონო, ონლაინ,  
წარმომადგენლობის სახე
სასამართლოში წარმომადგენლობის სახე

ფილიალები

სათაო ოფისი

მისამართი: თბილისი, 26 მაისის მოედანი 2
  555 704 504, 555 704 904
 

საკონტაქტო პირები

სამუშაო განრიგი

დღე სამუშაო საათები შესვენება
ორშ 10:00 - 19:0000:00 - 00:00
სამ 10:00 - 19:0000:00 - 00:00
ოთხ 10:00 - 19:0000:00 - 00:00
ხუთ 10:00 - 19:0000:00 - 00:00
პარ 10:00 - 19:0000:00 - 00:00
შაბ 10:00 - 14:0000:00 - 00:00
კვ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00