ორგანიზაციის გვერდი / საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიული ასოციაცია

საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიული ასოციაცია

შეაფასეთ ორგანიზაცია
აღწერა:

ვებ-გვერდი:

FACEBOOK გვერდი:

კონსულტაციის ენები:
საქმეთა კატეგორიები:
კონსულტაციის მიმღებები
მომსახურების სახე
კონსულტაციის სახე
წარმომადგენლობის სახე
სასამართლოში წარმომადგენლობის სახე

ფილიალები