ორგანიზაციის გვერდი / საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის კლინიკა

საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის კლინიკა

შეაფასეთ ორგანიზაცია
აღწერა:

ვებ-გვერდი:

FACEBOOK გვერდი:

კონსულტაციის ენები:
საქმეთა კატეგორიები:
კონსულტაციის მიმღებები
მომსახურების სახე
კონსულტაციის სახე
წარმომადგენლობის სახე
სასამართლოში წარმომადგენლობის სახე

ფილიალები