ორგანიზაციის გვერდი / საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია)

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია)

შეაფასეთ ორგანიზაცია
აღწერა:

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) არის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი.

საიას მიზნებია:

1. საზოგადოებაში სამართალშეგნების დონის ამაღლება და კანონის უზენაესობის დამკვიდრება;
2. სამოქალაქო საზოგადოებისა და სამართლებრივი სახელმწიფოს საკანონმდებლო ბაზის განვითარება;
3. ადამიანის ღირსების, უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა;
4.იურიდიული პროფესიის განვითარება, პროფესიული ეთიკის ნორმების დამკვიდრება.


საია დაფუძნდა 1994 წელს და მას შემდეგ ურყევად იცავს და ემსახურება იმ პრინციპებსა და ღირებულებებს, რისთვისაც წლების წინ დაფუძნდა.

ამ დრომდე:

ჩვენ - წელიწადში 50 ათასამდე მოქალაქეს ვუწევთ იურიდიულ კონსულტაციას უფასოდ და ათეულობით ადამიანს ვიცავთ სასამართლოსა და სხვა სახელმწიფო ორგანოების წინაშე მათი დარღვეული უფლებების აღსადგენად.
ჩვენ - ყოველწლიურად მივმართავთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოს მოქალაქეთა უფლებების დაცვისათვის მნიშვნელოვან სტრატეგიულ საქმეებზე.
ჩვენ - აქტიურად ვთანამშრომლობთ ხელისუფლების სამივე შტოსთან და ვიღვწით იმისათვის, რომ ქვეყანაში შეიქმნას ადამიანის უფლებათა დაცვის საკანონმდებლო გარანტიები.
ჩვენი - ცხრა ოფისი ყოველწლიურად 200-მდე გასვლით შეხვედრას ატარებს მოსახლეობასთან, მათი სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით.
ჩვენ - გვყავს 800-მდე წევრი, 100-ზე მეტი თანამშრომელი და ათეულობით დონორი, პარტნიორი ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაცია.
ჩვენ - ყოველწლიურად 200-მდე სტუდენტ იურისტს ვაძლევთ საშუალებას, გაიღრმავოს ცოდნა და განავითაროს იურისტის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები.
.


ნდობა და აღიარება:

საია - 2013 წელს ვაცლავ ჰაველის სახელობის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო კონკურსის ფინალისტი გახდა. აღნიშნული საკმაოდ პრესტიჟული კონკურსის ფინალისტთა სამეულში მოხვედრა საიასთვის უდიდეს წარმატებად შეფასდა. ეს, ერთი მხრივ, ორგანიზაციისთვის დიდი პატივია, ხოლო მეორე მხრივ, დიდი პასუხისმგებლობა, კიდევ უფრო მეტი ვიმუშაოთ საქართველოში ადამიანის უფლებათა დასაცავად.

საია - წლების განმავლობაში პარტნიორობას უწევს საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც, თავის მხრივ, საკუთარი ანგარიშების მომზადებისას საიას მიერ მიწოდებულ ინფორმაციებს და კვლევებს ეყრდნობიან.

ვებ-გვერდი:

https://gyla.ge/ge

FACEBOOK გვერდი:

https://www.facebook.com/GYLA.ge

კონსულტაციის ენები:
ონლაინ ჩატი:
საქმეთა კატეგორიები:
სამოქალაქო სამართალი,  
სისხლის სამართალი,  
ადმინისტრაციული სამართალი,  
კონსტიტუციური სამართალი,  
სტრატეგიული სამართალწარმოება,  
კონსულტაციის მიმღებები
შეუზღუდავად, ყველა პირი,  
მომსახურების სახე
იურიდიული დოკუმენტის შედგენა,  
ზეპირი იურიდიული კონსულტაცია,  
წარმომადგენლობა,  
კონსულტაციის სახე
პირადი,  
სატელეფონო,  
ონლაინ,  
წარმომადგენლობის სახე
წარმომადგენლობა სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობაში, წარმომადგენლობა სასამართლოში,  
სასამართლოში წარმომადგენლობის სახე
წარმომადგენლობა პირველი ინსტანციის სასამართლოში, წარმომადგენლობა სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოში, წარმომადგენლობა უზენაეს სასამართლოში, წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო სასამართლოში, წარმომადგენლობა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში,  

ფილიალები

სათაო ოფისი

მისამართი: თბილისი, ჯ. კახიძის ქ. 15 (მისაღები - დ. უზნაძის ქ. 101-დან)
  032 293 61 01, 032 299 50 76, 032 295 23 53
  032 292 32 11

საკონტაქტო პირები

სამუშაო განრიგი

დღე სამუშაო საათები შესვენება
ორშ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
სამ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
ოთხ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
ხუთ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
პარ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
შაბ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
კვ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00

ქუთაისი ფილიალი

მისამართი: ქუთაისი, მ. კოსტავას 11
  (+995 431) 241192
  (+995 431) 214585

საკონტაქტო პირები

სამუშაო განრიგი

დღე სამუშაო საათები შესვენება
ორშ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
სამ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
ოთხ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
ხუთ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
პარ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
შაბ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
კვ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00

ბათუმის ფილიალი

მისამართი: ბათუმი, გორგასლის ქ. 89
  (+995 422) 276668
  (+995 422) 222950

საკონტაქტო პირები

სამუშაო განრიგი

დღე სამუშაო საათები შესვენება
ორშ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
სამ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
ოთხ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
ხუთ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
პარ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
შაბ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
კვ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00

რუსთავის ოფისი

მისამართი: რუსთავი, კოსტავას 15 ა/5
  (+995 341) 255337
  (+995 341) 240566

საკონტაქტო პირები

სამუშაო განრიგი

დღე სამუშაო საათები შესვენება
ორშ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
სამ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
ოთხ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
ხუთ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
პარ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
შაბ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
კვ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00

თელავის ოფისი

მისამართი: თელავი, 26 მაისის ქ. 13
  (+995 350) 271371
  (+995 350) 271371

საკონტაქტო პირები

სამუშაო განრიგი

დღე სამუშაო საათები შესვენება
ორშ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
სამ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
ოთხ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
ხუთ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
პარ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
შაბ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
კვ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00

გორის ოფისი

მისამართი: გორი, სტალინის ქ. 19, ბინა 1
  (+995 370) 279842
  (+995 370) 279842

საკონტაქტო პირები

სამუშაო განრიგი

დღე სამუშაო საათები შესვენება
ორშ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
სამ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
ოთხ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
ხუთ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
პარ 11:00 - 00:0014:00 - 15:00
შაბ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
კვ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00

ოზურგეთის ოფისი

მისამართი: ოზურგეთი, გაბრიელ ეპისკოპოსის ქ. 25/10
  (+995 496) 273138
  (+995 496) 273138

საკონტაქტო პირები

სამუშაო განრიგი

დღე სამუშაო საათები შესვენება
ორშ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
სამ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
ოთხ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
ხუთ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
პარ 11:00 - 00:0014:00 - 15:00
შაბ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
კვ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00

დუშეთის ოფისი

მისამართი: დუშეთი, რუსთაველის ქ. 29
  (+995 346) 221553
 

საკონტაქტო პირები

სამუშაო განრიგი

დღე სამუშაო საათები შესვენება
ორშ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
სამ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
ოთხ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
ხუთ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
პარ 11:00 - 00:0014:00 - 15:00
შაბ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
კვ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00

ზუგდიდის ოფისი

მისამართი: ზუგდიდი, ლაღიძის ქ. 3 (ყოფილი თაბუკაშვილის ქ. 21)
  (+995 415) 227770
  (+995 415) 227770

საკონტაქტო პირები

სამუშაო განრიგი

დღე სამუშაო საათები შესვენება
ორშ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
სამ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
ოთხ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
ხუთ 11:00 - 18:0014:00 - 15:00
პარ 11:00 - 00:0014:00 - 15:00
შაბ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
კვ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00